סיכום שבוע המסחר: 22 - 26 בינואר 2012 שבוע המסחר הרביעי של ינואר 2012, בתל-אביב, הסתכם בירידות שערים במרבית המדדים המובילים, וזאת לאחר עליות השערים מתחילת השנה.

• מדד ת"א-25 ירד השבוע בכ-0.6% ומתחילת החודש עלה בכ-4.1%, לאחר ירידה של כ-18% בשנת 2011.
 
• מדד ת"א-100 ירד השבוע בכ-0.8% ומתחילת ינואר עלה בכ-4.7%, לאחר ירידה של כ-20% בשנה הקודמת.
 
• מדד ת"א בנקים עלה בכ-0.5%, ואילו מדדי ת"א נדל"ן-15 ות"א בלוטק-50 ירדו השבוע בכ-0.6% וכ-0.1% בהתאמה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע, בבורסה בתל-אביב, אג"ח בשווי של כ-475 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת החודש, בהנפקות אג"ח, כ-1.4 מיליארד דולר.
בנוסף, חידשה הממשלה לאחר הפסקה בת שנתיים את ההנפקות בארה"ב וגייסה כ-1.5 מיליארד דולר באמצעות אג"ח דולריות ל-10.5 שנים, בתשואה לפדיון של כ-4.1%.
 
• בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז לרמה של 2.5% החל בפברואר 2012. מדובר בהורדת ריבית השלישית מאז ספטמבר 2011.
 
• מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור האבטלה במשק הינו כ-5.4% בנובמבר 2011, בדומה לשיעור האבטלה בחודשים יולי-אוקטובר, לעומת כ-6% בממוצע במחצית הראשונה של השנה.
 
• שער החליפין של הדולר ב-26 בינואר היה 3.764 שקל, ירידה שבועית של כ- 0.5% לעומת השקל. מתחילת ינואר ירד הדולר בכ-1.5% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2011 עלה בכ-7.7%.
שער החליפין של האירו ב-26 בינואר היה 4.9466 שקל, עלייה שבועית של כ- 1.0% לעומת השקל. מתחילת החודש התחזק האירו בכ-0.2% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2011 עלה ב-4.2%.