סקירה שבועית 19 - 23 לפברואר שבוע המסחר השלישי של חודש פברואר, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בירידות שערים בכל המדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 ירד השבוע בכ-0.7% ומתחילת השנה עלה בכ-1.1%.

• מדד ת"א-100 ירד השבוע בכ-1.0% ומתחילת השנה עלה בכ-2.2%.

• מדדי ת"א בנקים ות"א בלוטק-50 ירדו בכ-3.6% וכ-2.7%, בהתאמה. מדד ת"א נדל"ן-15 ירד בכ-0.8%. מדדים אלה עלו מתחילת השנה בכ-7%-4%.

• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-415 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת השנה, בהנפקות אג"ח, כ-3.2 מיליארד דולר.

• מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בכ-0.2% בינואר 2012. עליית המדד מעידה על המשך התרחבות הפעילות במשק, אך בקצב מתון יחסית לרבעון השלישי של 2011.

• מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור הצמיחה במשק הגיע כ-3.6% (במונחים שנתיים) במחצית השנייה של 2011 לעומת כ-5.3% במחצית הראשונה של השנה.

• שער החליפין של הדולר ב-23 בפברואר היה 3.755 שקל, עלייה שבועית של       כ-0.1% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-1.7% לעומת השקל.

• שער החליפין של האירו ב-23 בפברואר היה 4.9958 שקל, עלייה שבועית של     כ-1.4% לעומת השקל. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-1.2% לעומת השקל.