סקירה שבועית 26 בפברואר – 1 במרץ 2012 שבוע המסחר האחרון של חודש פברואר, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בירידות שערים במרבית המדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 ירד השבוע בכ-0.5% ומתחילת השנה עלה בכ-0.6%.
 
• מדד ת"א-100 ירד השבוע בכ-0.1% ומתחילת השנה עלה בכ-2.1%.
 
• מדד ת"א בלוטק 50 עלה בכ-1.8%, ואילו מדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 ירדו בכ-3.9% וכ-1.3% בהתאמה.
 
• מדדי בלוטק-50 ונדל"ן-15 עלו בכ-8.7% ו-3.2% מתחילת השנה, כאשר מדד ת"א בנקים ירד בכ-0.3%.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-500 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת השנה, בהנפקות אג"ח, כ-3.7 מיליארד דולר.
 
• בנק ישראל הודיע על הותרת הריבית במשק ללא שינוי, ברמה של 2.50%, במרץ 2012.
 
• מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור האבטלה במשק ירד מכ-5.6% ברבעון השלישי של 2011 לכ-5.4% ברבעון האחרון של השנה. בסיכום שנת 2011 ירד שיעור האבטלה במשק לשפל היסטורי של כ-5.6%, לעומת כ-6.6% בשנת 2010.
 
• שער החליפין של הדולר ב-1 במרץ היה 3.784 שקל, עלייה שבועית של כ-0.7% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-1.0% לעומת השקל.

• שער החליפין של האירו ב-1 במרץ היה 5.0371 שקל, עלייה שבועית של כ-0.1% לעומת השקל. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-2.0% לעומת השקל.