סיכום דו-שבועי של המסחר: 4 במרץ – 15 במרץ 2012 המחצית הראשונה של חודש מרץ, בבורסה בתל-אביב, הסתכמה בעליות שערים בכל המדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 עלה במחצית הראשונה של החודש בכ-1.6% ומתחילת השנה עלה בכ-2.2%.
 
• מדד ת"א-100 עלה מתחילת החודש בכ-1.6% ומתחילת השנה עלה בכ-3.8%.
 
• מדד ת"א בנקים הוביל עם עלייה של כ-7.2%, כאשר מדדי ת"א בלוטק 50 ות"א נדל"ן-15 עלו בכ-3.5% וכ-1.2% בהתאמה.

• מדד בלוטק-50 בולט עם עלייה של כ-13% מתחילת השנה ואילו מדדי בנקים ות"א נדל"ן-15 עלו בכ-7%-5% בלבד.
 
• ממשלת ישראל ביצעה בשבועיים האחרונים שתי הנפקות של אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-735 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת השנה, בהנפקות אג"ח, כ-4.5 מיליארד דולר.
 
• הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים עדכניים, לפיהם התמ"ג במשק עלה בכ-4.7% בסיכום שנת 2011, לאחר עלייה של כ-4.8% בשנת 2010 וכ-0.8% בלבד ב-2009.
 
• שער החליפין של הדולר ב-15 במרץ היה 3.784 שקל, ירידה דו-שבועית של כ-0.2% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-1.0% לעומת השקל.
 
• שער החליפין של האירו ב-15 במרץ היה 4.9417 שקל, ירידה דו-שבועית של כ-1.8% לעומת השקל. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-0.1% לעומת השקל.