סקירה שבועית 18 - 22 למרץ שבוע המסחר השלישי של חודש מרץ, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בעליות שערים בכל המדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-0.6% ומתחילת השנה עלה בכ-2.8%.
 
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-1.0% ומתחילת השנה עלה בכ-4.8%.
 
• מדדי ת"א בלוטק-50 עלה בכ-2.5%, ומדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 עלו בכ-0.9% וכ-0.4% בהתאמה.

• מדד בלוטק-50 בולט עם עלייה של כ-15% מתחילת השנה ואילו מדדי בנקים ות"א נדל"ן-15 עלו בכ-8%-5%.
 
• חברת התקשורת "סלקום", שמניותיה כלולות במדד ת"א-25 ונסחרת גם בבורסת  ה-NYSE, גייסה השבוע כ-266 מיליון דולר בהנפקת אג"ח לציבור. מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-2.7 מיליארד דולר, לעומת כ-11.4 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-420 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת השנה, בהנפקות אג"ח, כ-4.9 מיליארד דולר.
 
• מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לחודש פברואר נותר ללא שינוי, חודש שלישי ברציפות, וזאת לאחר עלייה של כ-2.2% בשנת 2011.
 
• מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בכ-0.2% בפברואר 2012, חודש חמישי ברציפות. עליית המדד מעידה על המשך התרחבות הפעילות במשק, אך בקצב מתון יחסית לרבעון השלישי של 2011.
 
• שער החליפין של הדולר ב-22 במרץ היה 3.755 שקל, ירידה שבועית של כ-0.4% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-1.7% לעומת השקל.
שער החליפין של האירו ב-22 במרץ היה 4.9414 שקל, עלייה שבועית של כ-0.4% לעומת השקל. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-0.1% לעומת השקל.