סקירה שבועית 25 - 29 למרץ שבוע המסחר האחרון של חודש מרץ, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בעליות שערים כמעט בכל המדדים המובילים וחתם רבעון של עליות שערים.

• מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-0.8% ובסיכום הרבעון הראשון של 2012 עלה  בכ-3.6%.
 
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-0.7% ומתחילת השנה עלה בכ-5.5%.
 
• מדדי ת"א נדל"ן-15 ות"א בלוטק-50 עלו השבוע בכ-1.0% וכ-0.6% בהתאמה, ואילו מדד ת"א ת"א בנקים ירד בכ- 0.3%.

• מדד ת"א בלוטק-50 עלה בכ-16% בסיכום הרבעון הראשון של השנה, ומדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 עלו בכ-7.4% ובכ-5.9%, בהתאמה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-430 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת השנה, בהנפקות אג"ח, כ-5.3 מיליארד דולר.
 
• בנק ישראל הודיע על הותרת הריבית במשק ללא שינוי, חודש שלישי ברציפות, ברמה של 2.50% גם באפריל 2012.
בנוסף, עולה מפרסומי בנק ישראל כי התמ"ג צפוי לעלות בכ-3.1% בשנת 2012 ובכ-3.5% בשנת 2013.
 
• שער החליפין של הדולר ב-29 במרץ היה 3.734 שקל, ירידה שבועית מזערית לעומת השקל. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-2.3% לעומת השקל.

• שער החליפין של האירו ב-29 במרץ היה 4.9578 שקל, עלייה שבועית של כ-0.1% לעומת השקל. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-0.4% לעומת השקל.