סקירה שבועית 1 - 5 לאפריל שבוע המסחר הראשון של חודש אפריל, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בעליות שערים בכל המדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-1.8% ובסיכום מתחילת 2012 עלה בכ-5.5%.
 
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-2.0% ומתחילת השנה עלה בכ-7.7%.
 
• מדד ת"א נדל"ן-15 עלה השבוע בכ-5.7%, כאשר מדדי ת"א בנקים ות"א בלוטק-50 עלו בכ-4.0% וכ-1.6% בהתאמה.

• מדד ת"א בלוטק-50 עלה בכ-17.8% בסיכום מתחילת השנה, ומדדי ת"א נדלן-15 ות"א בנקים עלו בכ-12.0% וכ-11.7%, בהתאמה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-440 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת השנה, בהנפקות אג"ח, כ-5.7 מיליארד דולר.
 
• הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התאימה את שיטת חישוב שיעור התעסוקה לסטנדרטים הנדרשים ממדינות ה-OECD. בעקבות השינוי, עלה שיעור האבטלה במשק מכ-5.6% לכ-6.5% בשנת 2011.
 
• שער החליפין של הדולר ב-5 באפריל היה 3.744 שקל, עלייה שבועית של כ-0.8% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-2.0% לעומת השקל.

• שער החליפין של האירו ב-5 באפריל היה 4.8973 שקל, ירידה שבועית של כ-1.1% לעומת השקל. מתחילת השנה נחלש האירו בכ-0.8% לעומת השקל.