סקירה שבועית 15 - 19 לאפריל שבוע המסחר השלישי של חודש אפריל, בבורסה בתל-אביב, הסתכם במגמה מעורבת.

• מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-2.0% ובסיכום מתחילת 2012 עלה בכ-6.2%.

• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-1.8% ומתחילת השנה עלה בכ-8.2%.

• מדדי ת"א בלוטק-50 עלה השבוע בכ-5.3% ואילו מדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 ירדו בכ-1.7% וכ-1.5% בהתאמה.

• מדד ת"א בלוטק-50 עלה בכ-22% בסיכום מתחילת השנה, ומדדי ת"א נדלן-15 ות"א בנקים עלו בכ-10% וכ-8%, בהתאמה.

• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-400 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת השנה, בהנפקות אג"ח, כ-6.2 מיליארד דולר.

• מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% במרץ, לאחר חודשיים בהם נותר ללא שינוי.

• עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי התמ"ג במשק עלה ב-3.5% (במונחים שנתיים) במחצית השנייה של שנת 2011, לאחר עלייה של כ-5.2% במחצית הראשונה של השנה.

• שער החליפין של הדולר ב-19 באפריל היה 3.762 שקל, עלייה שבועית של כ-0.1% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-1.5% לעומת השקל.

• שער החליפין של האירו ב-19 באפריל היה 4.9346 שקל, נותר השבוע ללא שינוי לעומת השקל. מתחילת השנה נחלש האירו בכ-0.1% לעומת השקל.