סקירה שבועית 6 למאי - 10 למאי שבוע המסחר השני של מאי, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בירידות שערים בכל המדדים המובילים, בדומה למגמה הכלל עולמית.

• מדד ת"א-25 ירד השבוע בכ-2.8% ובסיכום מתחילת 2012 עלה בכ-4.6%.
 
• מדד ת"א-100 ירד השבוע בכ-2.7% ומתחילת השנה עלה בכ-6.2%.
 
• מדדי ת"א ת"א בנקים ירד השבוע בכ-2.7% ומדדי ת"א נדל"ן-15 ות"א בלוטק-50 ירדו בכ-1.4% וכ-0.7%, בהתאמה.

• מדד ת"א בלוטק-50 עלה בכ-23% בסיכום מתחילת השנה, ומדדי ת"א נדלן-15 ות"א בנקים עלו בכ-7%. 
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-454 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת השנה, בהנפקות אג"ח, כ-7.4 מיליארד דולר.
 
• מנתוני בנק ישראל עולה כי תושבי חוץ רכשו מניות בת"א בסך כ-130 מיליון דולר במרץ, לעומת כ-60 מיליון דולר בפברואר.
מנגד, משקיעי חוץ מימשו נטו כ-850 מיליון דולר באג"ח ממשלתיות, מרביתן לא צמודות, לעומת מימוש בסך כ-310 מיליון דולר בחודש הקודם, ואילו במק"מ פעולתם היתה מאוזנת וזאת לאחר מכירות נטו בהיקף של כ-10.8 מיליארד דולר ממרץ 2011.
 
• שער החליפין של הדולר ב-10 במאי היה 3.822 שקל, עלייה שבועית של כ-1.1% לעומת השקל. מתחילת השנה נותר הדולר ללא שינוי לעומת השקל.

•  שער החליפין של האירו ב-10 במאי היה 4.9466 שקל, ירידה שבועית של כ-0.4% לעומת השקל. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-0.2% לעומת השקל.