סקירה שבועית 13 למאי - 17 למאי שבוע המסחר השלישי של מאי, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בירידות שערים בכל המדדים המובילים, בדומה למגמה הכלל עולמית.

• מדד ת"א-25 ירד השבוע בכ-4.7% ובסיכום מתחילת 2012 ירד בכ-0.4%.
 
• מדד ת"א-100 ירד השבוע בכ-4.8% ומתחילת השנה עלה בכ-1.1%.
 
• מדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 ירדו השבוע בכ-7.3% ובכ-5.7%, בהתאמה, ומדד ת"א בלוטק-50 ירד בכ-2.9%.

• מדד ת"א בלוטק-50 עלה בכ-19% בסיכום מתחילת השנה, מדד ת"א נדלן-15 עלה בכ- 1.4% ואילו מדד ת"א בנקים ירד בכ-0.7%.
 
• ראוי לציין את מדד ת"א תקשורת, שהושק באפריל אשתקד, צנח בכ-19% השבוע ובכ-36% מתחילת השנה, וזאת לאחר ירידה של כ-37% בשנת 2011.
למגמה השלילית והחרפתה השנה תרם המשך ירידה ברווחיות חברות התקשורת, בעקבות הגברת התחרות בענף.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-490 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת השנה, בהנפקות אג"ח, כ-7.9 מיליארד דולר.
 
• מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה בכ-0.9% באפריל ובכ-1.3% בסיכום השליש הראשון של 2012.
עפ"י אומדנים ראשוניים, שפרסם הלמ"ס, עלה התמ"ג בכ-3% (בערכים שנתיים) ברבעון הראשון של 2012, לאחר עלייה של כ-3.2% ברבעון הקודם וכ-3.3% ברבעון השלישי של 2011.
 
• שער החליפין של הדולר 0ב-17 במאי היה 3.828 שקל, עלייה שבועית של כ-0.1% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-0.2% לעומת השקל.
שער החליפין של האירו ב-17 במאי היה 4.8526 שקל, ירידה שבועית של כ-1.8% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד האירו בכ-1.7% לעומת השקל.