סקירה שבועית 20 למאי - 24 למאי שבוע המסחר הרביעי של מאי, בבורסה בתל-אביב, הסתכם במגמה מעורבת.

• מדד ת"א-25 ירד השבוע בכ-2.8% ובסיכום מתחילת 2012 ירד בכ-3.2%.
 
• מדד ת"א-100 ירד השבוע בכ-1.8% ומתחילת השנה ירד בכ-0.8%.
 
• מדדי ת"א בנקים ירד השבוע בכ-3.7% כאשר מדד ת"א בלוטק-50 עלה בכ-0.2%  ואילו מדד ת"א נדל"ן-15 בלט עם עלייה של כ-1.5%.

• מדד ת"א בלוטק-50 עלה בכ-20% בסיכום מתחילת השנה, מדד ת"א נדלן-15 עלה בכ-3% ואילו מדד ת"א בנקים ירד בכ-4%.
 
• ראוי לציין את מדד ת"א תקשורת, שהושק באפריל אשתקד, צנח בכ-9% השבוע ובכ-41% מתחילת השנה, וזאת לאחר ירידה של כ-37% בשנת 2011.
למגמה השלילית והחרפתה השנה תרם המשך ירידה ברווחיות חברות התקשורת, בעקבות הגברת התחרות בענף.
 
• חברת הביומד פוטומדקס, שמניותיה נסחרות ב-NASDAQ והחלו להיסחר בתחילת החודש גם בתל-אביב, התווספה למדדי הבורסה – ת"א-100, ת"א-ביומד ות"א בלוטק-50, במסגרת "המסלול המהיר", החל ביום א' ה-20.5.2012.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-512 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת השנה, בהנפקות אג"ח, כ-8.4 מיליארד דולר.
 
• מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב, לבחינת מצב המשק, עלה בכ-0.2% באפריל. עליית המדד החודש מעידה על המשך התרחבות הפעילות במשק, בקצב נמוך מזה שאפיין את שנת 2011.

• שער החליפין של הדולר ב-24 במאי היה 3.847 שקל, עלייה שבועית של כ-0.2% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-0.7% לעומת השקל.

•   שער החליפין של האירו ב-24 במאי היה 4.8359 שקל, ירידה שבועית של כ-0.7% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד האירו בכ-2.1% לעומת השקל.