סקירה שבועית 28 למאי - 31 למאי שבוע המסחר האחרון של מאי, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בעליות שערים ברוב מדדי המניות המובילים.

• מדד ת"א-25  עלה השבוע בכ-1.3% ובסיכום מתחילת 2012 ירד בכ-1.9%.
 
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-1.1% ומתחילת השנה עלה בכ-0.3%.
 
• מדדי ת"א בלו טק-50 ונדל"ן- 15 עלו השבוע בכ-1.3% ו-0.2%, בהתאמה, ואילו מדד ת"א בנקים ירד בכ-0.8%. מתחילת השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50 בכ-21%, מדד ת"א נדלן-15 עלה בכ-3% ואילו מדד ת"א בנקים ירד בכ-5%.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-522 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת השנה, בהנפקות אג"ח, כ-8.9 מיליארד דולר.
 
• בנק ישראל הודיע על הותרת הריבית במשק ללא שינוי, חודש חמישי ברציפות, ברמה של 2.5% גם ביוני 2012.
 
• שער החליפין של הדולר ב-31 במאי היה 3.881 שקל, עלייה שבועית של כ-0.9% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-1.6% לעומת השקל.

 • שער החליפין של האירו ב-31 במאי היה 4.8173 שקל, ירידה שבועית של כ-0.4% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד האירו בכ-2.4% לעומת השקל.