סקירה שבועית 3 ליוני - 7 ליוני שבוע המסחר הראשון של יוני, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה הכלל-עולמית.

• מדד ת"א-25  עלה השבוע בכ-2.3% ובסיכום מתחילת 2012 עלה בכ-0.4%.
 
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-2.1% ומתחילת השנה עלה בכ-2.4%.
 
• מדד ת"א בנקים בלט השבוע עם עלייה של כ-5.5%, כאשר מדדי ת"א בלוטק-50 ונדל"ן-15 עלו בכ-2.3% וכ-0.8%, בהתאמה. מתחילת השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50 בכ-24%, מדד ת"א נדלן-15 עלה בכ-4% ואילו מדד ת"א בנקים נותר כמעט ללא שינוי.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-300 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת השנה, בהנפקות אג"ח, כ-9.2 מיליארד דולר.
 
• מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שיעור האבטלה במשק ירד לכ-6.7% באפריל, לאחר שהגיע ל-7.1% במרץ.

• שער החליפין של הדולר ב-7 ביוני היה 3.871 שקל, ירידה שבועית של כ-1.1% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-1.3% לעומת השקל.

•   שער החליפין של האירו ב-7 ביוני היה 4.8689 שקל, עלייה שבועית של כ-0.8% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד האירו בכ-1.4% לעומת השקל.