סקירה שבועית 17 ליוני - 21 ליוני שבוע המסחר השלישי של יוני, בבורסה בתל-אביב, הסתכם במגמה מעורבת.

• מדד ת"א-25  עלה השבוע בכ-2.3% ובסיכום מתחילת 2012 ירד בכ-1.1%.
 
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-1.3% ומתחילת השנה עלה בכ-0.7%.
 
• מדד ת"א בלוטק-50 עלה השבוע בכ-1.5%, כאשר מדד ת"א נדל"ן-15 ירד בכ-0.1% בלבד ואילו מדד ת"א בנקים ירד בכ-1.3%. מתחילת השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50 בכ-25%, מדד ת"א נדלן-15 עלה בכ-1% ואילו מדד ת"א בנקים ירד
בכ-5%.
 
• בנק הפועלים, שמניותיו כלולות במדד ת"א-25, הנפיק לציבור, באמצעות חברת בת, אג"ח בסך כ-336 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גיסו הבנקים כ-1.9 מיליארד דולר, בהנפקות אג"ח לציבור – סכום המהווה כ-53% מהנפקות אג"ח ע"י הסקטור העסקי.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-580 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת השנה, בהנפקות אג"ח, כ-10.4 מיליארד דולר.
 
• מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי במאי וזאת לאחר עליה של כ-1.3% בסיכום ארבעת החודשים הראשונים של 2012.
 
• מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב, לבחינת מצב המשק, עלה בכ-0.2% במאי. נתוני המדד מורים על המשך התרחבות הפעילות במשק ברבעון השני של 2012, בקצב דומה לזה של הרבעון הראשון של השנה ונמוך מזה שאפיין את שנת 2011.
 
• שער החליפין של הדולר ב-21 ביוני היה 3.875 שקל, עלייה שבועית של כ-0.2% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-1.4% לעומת השקל.

 •   שער החליפין של האירו ב-21 ביוני היה 4.9189 שקל, עלייה שבועית של כ-0.8% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד האירו בכ-0.4% לעומת השקל.