סקירה שבועית 24 ליוני - 28 ליוני שבוע המסחר האחרון של יוני, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בירידות שערים בכל המדדים המובילים.

 •מדד ת"א-25  ירד השבוע בכ-1.5% ובסיכום המחצית הראשונה של 2012 ירד בכ-2.6%.
 
• מדד ת"א-100 ירד השבוע בכ-1.5% ומתחילת השנה ירד בכ-0.9%.
 
• מדדי ת"א נדל"ן-15 ות"א בנקים ירדו השבוע בכ-5.4% ובכ-4.9%, בהתאמה, כאשר מדד בלוטק-50 ירד בכ-1.0%. בסיכום המחצית הראשונה של השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50 בכ-24%, ומדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 ירדו בכ-10% וכ-4% בהתאמה.
 
• מדד ת"א תקשורת ירד השבוע בכ-9% והשלים ירידה חצי שנתית של כ-49%. 
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-594 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה במחצית הראשונה של השנה, בהנפקות אג"ח, כ-11 מיליארד דולר, לעומת כ-18 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, לרמה של 2.25% החל ביולי 2012. יצוין כי גם בפברואר הורדה הריבית ב-0.25% ולאחר מכן נותרה ללא שינוי ארבעה חודשים ברציפות.
 
• שער החליפין של הדולר ב-28 ביוני היה 3.942 שקל, עלייה שבועית של כ-0.9% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-3.2% לעומת השקל.
 
  •  שער החליפין של האירו ב-28 ביוני היה 4.900 שקל, עלייה שבועית של כ-0.1% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד האירו בכ-0.8% לעומת השקל.