סקירה שבועית 1 ליולי - 5 ליולי שבוע המסחר הראשון של יולי, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בעליות שערים בכל המדדים המובילים.

• מדד הבלוטק-50 עלה בכ-28% מתחילת השנה.
 
• מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-2.4% ובסיכום מתחילת השנה ירד בכ-0.2%.
 
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-2.2% ומתחילת השנה עלה בכ-1.3%.
 
• מדדי ת"א בנקים ות"א בלוטק-50 עלו השבוע בכ-4.4% ובכ-3.8%, בהתאמה, כאשר מדד ת"א נדל"ן-15 עלה בכ-0.7% בלבד. מתחילת השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50 בכ-28%, ומדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 ירדו בכ-6% וכ-4% בהתאמה.
 
• השבוע נרשמה למסחר תעודת סל ראשונה על מדד ת"א-ביומד, שהונפקה ע"י "תכלית". מדד ת"א –ביומד כולל את 23 חברות הביומד הגדולות הנסחרות בבורסה, ששווי השוק הכולל שלהן כ-13 מיליארד שקל.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-250 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה, בהנפקות אג"ח, כ-11.3 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-18 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שיעור האבטלה במשק עלה לכ-7.1% במאי, לעומת כ-6.8% בממוצע בארבעת החודשים הראשונים של השנה.
 
• שער החליפין של הדולר ב-5 ביולי היה 3.913 שקל, ירידה שבועית של כ-0.3% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-2.4% לעומת השקל.

  •  שער החליפין של האירו ב-5 ביולי היה 4.8971 שקל, ירידה שבועית של כ-0.7% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד האירו בכ-0.8% לעומת השקל.