סקירה שבועית 8 ליולי - 12 ליולי שבוע המסחר השני של יולי, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בירידות שערים במרבית המדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 ירד השבוע בכ-1.5% ובסיכום מתחילת השנה ירד  בכ-1.7%.
 
• מדד ת"א-100 ירד השבוע בכ-1.8% ומתחילת השנה ירד בכ-0.6%.
 
• מדד ת"א בלוטק-50 ירד השבוע בכ-6.2%, כאשר מדד ת"א בנקים ירד בכ-0.2% בלבד ואילו מדד ת"א נדל"ן-15 עלה בכ-0.2%. מתחילת השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50 בכ-20%, ומדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 ירדו בכ-6% וכ-4% בהתאמה.
 

• חברת החשמל גייסה מהציבור כ-739 מיליון דולר, באמצעות שלוש סדרות של אג"ח בערבות המדינה, בהנפקת אג"ח הגדולה ביותר בתולדות הבורסה. מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-6.8 מיליארד דולר באמצעות אג"ח, לעומת כ-11.4 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-450 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה, בהנפקות אג"ח, כ-11.7 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-18 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• מנתוני בנק ישראל עולה כי תושבי חוץ מכרו מניות בת"א בסך כ-160 מיליון דולר נטו, במאי, לאחר שרכשו מניות בסך כ-440 מיליון דולר נטו בסיכום ארבעת החודשים הראשונים של 2012.
כמו כן, תושבי חוץ מכרו נטו, במאי, אג"ח ממשלתיות ומק"מ בסך כ-0.8 וכ-0.4 מיליארד דולר, בהתאמה, לאחר מימושים באפיקים אלה יחד בהיקף של כ-4.5 מיליארד דולר מתחילת השנה,
 
• שער החליפין של הדולר ב-12 ביולי היה 3.978 שקל, עלייה שבועית של כ-1.2% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-4.1% לעומת השקל
 
•   שער החליפין של האירו ב-12 ביולי היה 4.8532 שקל, ירידה שבועית של כ-0.3% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד האירו בכ-1.7% לעומת השקל.