סקירה שבועית 15 ליולי - 19 ליולי שבוע המסחר השלישי של יולי, בבורסה בתל-אביב, הסתכם במגמה מעורבת בשערי המדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-1.1% ומתחילת השנה ירד  בכ- 0.6%.

                                    
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-1.1% ומתחילת השנה עלה בכ-0.5%.
 
• מדדי ת"א בנקים ונדל"ן-15 ירדו השבוע בכ-5.9% וכ-1.5%, בהתאמה ואילו מדד  בלוטק-50 עלה ב-5.8%. מתחילת השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50 בכ-27%, ומדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 ירדו בכ-12% וכ-5%, בהתאמה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-440 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה, בהנפקות אג"ח, כ-12.1 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-18 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן בחודש יוני ירד ב0.3% .במחצית הראשונה של 2012 עלה המדד בכ-1.0%.
 
• הלשכה  המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי התוצר המקומי הגולמי עלה ברבע הראשון של 2012 בשיעור שנתי של כ-2.7% , לאחר עלייה של כ-3.1% ברבע האחרון של שנת 2011 ועלייה של 3.2% ברבעון השלישי אשתקד.
 
•  שער החליפין של הדולר ב-19 ביולי היה 4.035 שקל, עלייה שבועית של כ-1.7% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-5.6% לעומת השקל.
 
•  שער החליפין של האירו ב-19 ביולי היה 4.9641 שקל, עלייה שבועית של כ-2.5% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה האירו בכ-0.5% לעומת השקל.