סקירה שבועית 22 ליולי - 26 ליולי שבוע המסחר הרביעי של יולי, בבורסה בתל-אביב, הסתכם במגמה מעורבת.

• מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-1.3% ובסיכום מתחילת השנה עלה בכ- 0.7%                   
                                   
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-0.5% ומתחילת השנה עלה בכ-1.0%.
 
• מדד ת"א בלוטק-50 עלה בכ-2.2%, ואילו מדדי ת"א נדל"ן-15 ות"א בנקים ירדו  בכ-3.6% וכ-2.0%, בהתאמה. 
מתחילת השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50 בכ-30%, ומדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 ירדו בכ-13% וכ-9% בהתאמה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-430 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה, בהנפקות אג"ח, כ-12.6 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-18 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, ברמה של 2.25%, באוגוסט.
 
• המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בכ-0.2% ביוני, בדומה לעלייה הממוצעת מתחילת השנה. עליית המדד, כאמור, מעידה על המשך התפתחות הפעילות במשק, אך בקצב נמוך מזה שאפיין את שנת 2011.
 
• שער החליפין של הדולר ב-26 ביולי היה 4.079 שקל, עלייה שבועית של  כ-2.1% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-6.8% לעומת השקל.
 
•  שער החליפין של האירו ב-26 ביולי היה 4.9827 שקל, עלייה שבועית של כ-1.6% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה האירו בכ-0.9% לעומת השקל.