סקירה שבועית 30 ביולי - 2 באוגוסט שבוע המסחר שהסתיים, בבורסה בתל-אביב, התאפיין בתנודתיות והסתכם במגמה מעורבת.

• מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-0.3% ובסיכום מתחילת השנה עלה בכ-1.0%                                                      
• מדד ת"א-100 ירד השבוע בכ-0.4% ומתחילת השנה עלה בכ-0.6%.
 
• מדדי ת"א נדל"ן-15 ות"א בנקים עלו בכ-1.7% וכ-1.5% בהתאמה, ואילו מדד ת"א בלוטק-50 ירד השבוע בכ-4.1%. מתחילת השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50
בכ-25%, ומדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 ירדו בכ-12% וכ-7% בהתאמה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-485 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה, בהנפקות אג"ח, כ-13.1 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-18 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שיעור האבטלה במשק עלה מעט מכ-7.1% במאי לכ-7.2% ביוני, ומכ-6.9% ברבעון הראשון של 2012 לכ-7.0% ברבעון השני של השנה.
 
• שער החליפין של הדולר ב-2 באוגוסט היה 3.977 שקל, ירידה שבועית של
כ-2.6% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-4.1% לעומת השקל.
 
• שער החליפין של האירו ב-2 באוגוסט היה 4.8818 שקל, ירידה שבועית של כ-2.7% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד האירו בכ-1.1% לעומת השקל.