סקירה שבועית 5 באוגוסט - 9 באוגוסט שבוע המסחר הראשון בחודש אוגוסט, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בעליות שערים בכל המדדים המובילים, בדומה למגמה הכלל עולמית.

• מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-1.0% ובסיכום מתחילת השנה עלה בכ-2.0%                                                     
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-1.2% ומתחילת השנה עלה בכ-1.8%.
 
• מדדי ת"א בלוטק-50, ת"א נדל"ן-15 ות"א בנקים עלו השבוע בכ-0.6%-0.5%. מתחילת השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50 בכ-25%, ואילו מדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 ירדו בכ-11% וכ-6% בהתאמה.
 
• מתחילת החודש ביצעו בנקים שתי הנפקות אג"ח לציבור, בסך כ-210 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייס הסקטור הבנקאי כ-2.4 מיליארד דולר – כ-33% מהסכום שגייסו חברות, באמצעות אג"ח.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-500 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה, בהנפקות אג"ח, כ-13.6 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-18 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• שער החליפין של הדולר ב-9 באוגוסט היה 3.987 שקל, ירידה שבועית של כ-0.5% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-4.3% לעומת השקל.
 
• שער החליפין של האירו ב-9 באוגוסט היה 4.9062 שקל, עלייה שבועית של כ-0.2% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד האירו בכ-0.6% לעומת השקל.