סקירה שבועית 12 באוגוסט - 16 באוגוסט שבוע המסחר השני בחודש אוגוסט, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בירידות שערים במרבית המדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 ירד השבוע בכ-0.7% ובסיכום מתחילת השנה עלה בכ-1.3%                                                  
 
• מדד ת"א-100 ירד השבוע בכ-1.4% ומתחילת השנה עלה בכ-0.4%.
 
• מדד ת"א נדל"ן-15 הוביל עם ירידה חדה של כ-6.3%, כאשר מדד ת"א בלוטק-50 ירד בכ-1.8% ואילו מדד ת"א בנקים עלה השבוע בכ-1.8%. מתחילת השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50 בכ-23%, ואילו מדדי ת"א נדל"ן-15 ות"א בנקים ירדו בכ-12% וכ-10% בהתאמה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-530 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה, בהנפקות אג"ח, כ-14.1 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-18 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה  ב-0.1% ביולי, לאחר עלייה של 1% במחצית הראשונה של 2012.
 
• שער החליפין של הדולר ב-16 באוגוסט היה 4.043 שקל, עלייה שבועית של  כ-1.0% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-5.8% לעומת השקל.
 
•שער החליפין של האירו ב-16 באוגוסט היה 4.9614 שקל, עלייה שבועית של   
כ-0.9% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה האירו בכ-0.5% לעומת השקל.