סקירה שבועית 19 באוגוסט - 23 באוגוסט שבוע המסחר השלישי בחודש אוגוסט, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בעליות שערים במרבית המדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-0.9% ובסיכום מתחילת השנה עלה בכ-2.2%
                                                
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-0.3% ומתחילת השנה עלה בכ-0.6%.
 
• מדד ת"א בנקים הוביל עם עלייה של כ-2.4%, כאשר מדד ת"א בלוטק-50 עלה  בכ-0.4% בלבד ואילו מדד ת"א נדל"-15 ירד השבוע בכ-0.2%. מתחילת השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50 בכ-23%, ואילו מדדי ת"א נדל"ן-15 ות"א בנקים ירדו
בכ-13% וכ-8% בהתאמה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-450 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה, בהנפקות אג"ח, כ-14.6 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-18 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שיעור הצמיחה במשק הינו כ-3.2% (בחישוב שנתי) ברבעון השני של 2012, לעומת כ-2.8% ברבעון הראשון וכ-3.1% ברבעון האחרון של 2011.
 
• המדד המשולב לבחינת מצב המשק, עפ"י נתוני בנק ישראל, עלה בכ-0.2% ביולי – קצב יציב השנה, אך נמוך מזה שאפיין את שנת 2011.
 
• שער החליפין של הדולר ב-23 באוגוסט היה 4.003 שקל, ירידה שבועית של
כ-0.6% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-4.8% לעומת השקל.
 
• שער החליפין של האירו ב-23 באוגוסט היה 5.0251 שקל, עלייה שבועית של
כ-1.0% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה האירו בכ-1.8% לעומת השקל.