סקירה שבועית 26 באוגוסט - 30 באוגוסט שבוע המסחר האחרון בחודש אוגוסט, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בעליות שערים במרבית המדדים המובילים.

 
• מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-1.0% ובסיכום מתחילת השנה עלה בכ-3.2%
                                                   
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-1.5% ומתחילת השנה עלה בכ-2.2%.
 
• מדדי ת"א בלוטק-50 ונדל"ן-15 עלו בכ-3.2% וכ-2.1%, בהתאמה, ואילו מדד ת"א בנקים ירד השבוע בכ-0.3%. מתחילת השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50 בכ-27%, ואילו מדדי ת"א נדל"ן-15 ות"א בנקים ירדו בכ-11% וכ-8% בהתאמה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-530 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה, בהנפקות אג"ח, כ-15.1 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-18 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, ברמה של 2.25%, בספטמבר 2012 – חודש שלישי ברציפות.
 
• שער החליפין של הדולר ב-30 באוגוסט היה 4.043 שקל, עלייה שבועית של
כ-0.4% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-5.8% לעומת השקל.
 
• שער החליפין של האירו ב-30 באוגוסט היה 5.0697 שקל, עלייה שבועית של
כ-0.5% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה האירו בכ-2.7% לעומת השקל.