סקירה שבועית 2 בספטמבר - 6 בספטמבר שבוע המסחר הראשון בחודש ספטמבר, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בירידות שערים בכל המדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 ירד השבוע בכ-0.7% ובסיכום מתחילת השנה עלה בכ-2.5%                                         
 
• מדד ת"א-100 ירד השבוע בכ-1.0% ומתחילת השנה עלה בכ-1.1%.
 
• מדדי ת"א בנקים ונדל"ן-15 ירדו בכ-2.7% וכ-1.8%, בהתאמה, ואילו מדד ת"א בלוטק-50 ירד השבוע בכ-0.3% בלבד. מתחילת השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50
בכ-27%, ואילו מדדי ת"א נדל"ן-15 ות"א בנקים ירדו בכ-12% וכ-10.5% בהתאמה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-400 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה, בהנפקות אג"ח, כ-15.5 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-18 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• מפרסומי בנק ישראל עולה כי תושבי חוץ רכשו בבורסה בתל-אביב מניות בסך
כ-260 מיליון דולר נטו ביולי, ובסך כ-430 מיליון דולר נטו מתחילת השנה.
כמו כן, משקיעי חוץ רכשו אג"ח ממשלתיות ומק"מ בסך כ-510 וכ-10 מיליון דולר נטו, בהתאמה, ביולי, וזאת לאחר מימושים בהיקף של כ-1.5 וכ-3.3 מיליארד דולר באפיקים אלה בהתאמה, מתחילת השנה.
 
• מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור האבטלה במשק ירד לכ-6.5% ביולי, לעומת כ-7.1% בחודש הקודם.
 
• שער החליפין של הדולר ב-6 בספטמבר היה 4.025 שקל, ירידה שבועית של
כ-0.1% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-5.3% לעומת השקל.
 
• שער החליפין של האירו ב-6 בספטמבר היה 5.0856 שקל, עלייה שבועית של כ-0.9% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה האירו בכ-3.0% לעומת השקל.