סקירה שבועית 14 באוקטובר - 18 באוקטובר שבוע המסחר השלישי בחודש אוקטובר, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בעליות שערים ברוב המדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 נותר השבוע  ללא שינוי ובסיכום מתחילת השנה עלה בכ-12%.
                                                      
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-0.2% ומתחילת השנה עלה בכ-10%.

• מדדי ת"א נדל"ן-15 ות"א בנקים עלו השבוע בכ-3.3% ובכ-1.5%, בהתאמה, ואילו מדד ת"א בלוטק-50 ירד בכ-1.3%.מתחילת השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50 בכ- 24%, מדד ת"א בנקים עלה בכ-17% ומדד ת"א נדל"ן-15 עלה בכ-6%.
 
• עם הגידול במספר חברות ההיי-טק הבורסאיות ובמסגרת מיצוב הבורסה כמרכז לחברות היי-טק, ייפתחו שני ענפים חדשים: טכנולוגיה וביומד, בהם ירוכזו כל חברות ההיי-טק הנסחרות בבורסה. במסגרת זו יבוצע החל ביום חמישי, 1 בנובמבר 2012, שינוי בסיווג הענפי של 138 חברות ההיי-טק הבורסאיות.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-420 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה, בהנפקות אג"ח, כ-17.4 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-18 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בספטמבר וזאת לאחר עלייה בכ-2.1% מתחילת השנה.
כמו כן, פרסמה הלשכה כי שיעור הצמיחה במשק צפוי להגיע לכ-3.5% בשנת 2012, לעומת כ-4.6% וכ-5.0% בשנים 2011 ו-2010 בהתאמה.
 
• מנתוני בנק ישראל עולה כי משקיעי חוץ רכשו נטו מניות בסך כ-165 מיליון דולר באוגוסט ובסך כ-600 מיליון דולר נטו בסיכום מתחילת השנה. כמו כן, רכשו משקיעי חוץ נטו אג"ח ממשלתיות בסך כ-90 מיליון דולר באוגוסט, לאחר מימושים נטו בהיקף של כ-1 מיליארד דולר מתחילת השנה.
 
• שער החליפין של הדולר ב-18 בספטמבר היה 3.809 שקל, ירידה שבועית של
כ-0.8% לעומת השקל. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-0.3% לעומת השקל.

 
•  שער החליפין של האירו ב-18 בספטמבר היה 4.9913 שקל, עלייה שבועית של
כ-0.2% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה האירו בכ-1.1% לעומת השקל.