סקירה שבועית 21 באוקטובר - 25 באוקטובר שבוע המסחר הרביעי בחודש אוקטובר, בבורסה בתל-אביב, הסתכם במגמה מעורבת.

• מדד ת"א-25 ירד השבוע בכ-0.6% ובסיכום מתחילת השנה עלה בכ-11%
                                              
• מדד ת"א-100 ירד השבוע בכ-0.5% ומתחילת השנה עלה בכ-10%.
 
• מדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 עלו השבוע בכ-2.0% ובכ-0.6%, בהתאמה, ואילו מדד ת"א בלוטק-50 ירד בכ-2.9%. מתחילת השנה עלה מדד ת"א בלוטק-50
בכ- 21%, מדד ת"א בנקים עלה בכ-19% ומדד ת"א נדל"ן-15 עלה בכ-6%.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-470 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה, בהנפקות אג"ח, כ-17.9 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-18 מיליארד דולר בכל שנת 2011.
 
• שער החליפין של הדולר ב-25 באוקטובר היה 3.858 שקל, עלייה שבועית
בכ-0.9% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-1.0% לעומת השקל.

• שער החליפין של האירו ב-25 באוקטובר היה 5.0085 שקל, עלייה שבועית
בכ-0.4% לעומת השקל. מתחילת השנה עלה האירו בכ-1.4% לעומת השקל.