סיכום שבוע המסחר: 8 - 12 בינואר 2012 שבוע המסחר השני של ינואר 2012, בתל-אביב, הסתכם בעליות שערים בכל המדדים המובילים, המשך לעליות השערים בשבוע הראשון של השנה.

• מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-1.4% ומתחילת החודש עלה בכ-4.0%, לאחר ירידה של כ-18% בשנת 2011.
 
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-1.8% ומתחילת ינואר עלה בכ-4.7%, לאחר ירידה של כ-20% בשנה הקודמת.
 
• מדדי ת"א בלוטק-50 בלט השבוע עם עלייה של כ-3.5%, כאשר מדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 עלו השבוע בכ-1.5% וכ-0.6% בהתאמה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע לראשונה בבורסה בתל-אביב, אג"ח לא צמודות לטווח של 30 שנה, בשווי של כ-60 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה השבוע בהנפקות אג"ח כ-470 מיליון דולר.
 
• על פי אומדנים ראשונים שפרסם משרד האוצר, צפוי הגירעון הממשלתי להגיע  בסיכום שנת 2011 לכ-3.3% מהתמ"ג, לעומת כ-3.7% מהתמ"ג בשנת 2010.
 
• שער החליפין של הדולר ב-12 בינואר היה 3.836 שקל, ירידה שבועית של כ- 0.1% לעומת השקל. מתחילת ינואר עלה הדולר בכ-0.4% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2011 עלה בכ-7.7%.
שער החליפין של האירו ב-12 בינואר היה 4.8871 שקל, ירידה שבועית של כ- 0.6% לעומת השקל. מתחילת החודש נחלש האירו בכ-1.0% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2011 עלה ב-4.2%.