סקירה שבועית: 30 בדצמבר 2012 – 3 בינואר 2013

 

סקירה שבועית
 
 
סיכום שבוע המסחר:
30 בדצמבר 2012 – 3 בינואר 2013
 
בשבוע המסחר הראשון של שנת 2013 בבורסה בתל-אביב
עלו כל מדדי המניות המובילים.
 
 
מדד ת"א-25
עלה השבוע ב-2.2% והשלים עלייה של 9.2% בשנת 2012.
 
מדד ת"א-100
עלה השבוע ב-2.5% והשלים עלייה של 7.2% בשנת 2012.
 
 
הנפקת אג"ח ממשלתי
משרד האוצר לא הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב.
סך הכול גייס האוצר 82.3 מיליארד שקל ברוטו בהנפקות אג"ח בשנת 2012.
 
השקעות תושבי חוץ
מנתוני בנק ישראל עולה כי משקיעי חוץ מכרו נטו בנובמבר  מניות בתל-אביב בסך כ-110 מיליון דולר.
מנגד, רכשו נטו בנובמבר אג"ח ממשלתי ומק"מ בסך כ-290 וכ-30 מיליון דולר בהתאמה.
 
שיעור הצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתוני אומדן מעודכנים לשנת 2012, ביניהם שיעור הצמיחה במשק – 3.3% ב-2012 לעומת 4.6% ו-5% בשנים 2011     ו-2010, בהתאמה.
 
שיעור האבטלה
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שיעור האבטלה במשק ירד מכ-6.9% בחודשים אוקטובר וספטמבר לכ-6.7% בנובמבר.
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  השבוע
2012
ת"א בלוטק-50
2.5%
15.6%
ת"א בנקים
3.2%
22.9%
ת"א נדל"ן-15
4.0%
14.1%
 
מט"ח
 
השבוע
2012
דולר/ש"ח
0.2%
2.3%-
אירו/ש"ח
0.4%-
0.4%-