סקירה שבועית: 13 – 17 בינואר 2013

 
 
סיכום שבוע המסחר:
13 – 17 בינואר 2013
 
בשבוע המסחר השלישי של שנת 2013 בבורסה בתל-אביב ירדו כל מדדי המניות המובילים.
 
 
                                                                              
מדד ת"א-25
ירד השבוע ב-1.3% ומתחילת ינואר 2013 עלה ב1.9%.
 
מדד ת"א-100
ירד השבוע ב-1.4% והשלים עלייה של 2.1% מתחילת החודש.
 
מדד ת"א-נפט וגז
בלט השבוע בעליה של כ- 1.0% ומתחילת השנה עלה בכ-2.9%.
הנפקת אג"ח ממשלתי
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1.6 מיליארד שקל.
סך הכול גייס האוצר 3.1  מיליארד שקל בהנפקות אג"ח מתחילת החודש.
 
הנפקת אג"ח חברות
חמש חברות גייסו השבוע 0.9 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח לציבור.
מתחילת החודש גייס הסקטור העסקי 2.5  מיליארד שקל באמצעות אג"ח.
 
גירעון ממשלתי
מנתוני האוצר עולה כי הגירעון הממשלתי לשנת 2012 הסתכם בכ-39 מיליארד שקל, כפליים מהמתוכנן, והיווה       כ-4.2% מהתמ"ג לעומת      כ-3.3% בשנת 2011.
 
מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה בכ-0.2% בדצמבר. בסיכום שנת 2012 עלה מדד המחירים לצרכן   בכ-1.6%, לעומת עלייה של  כ-2.2% בשנת 2011.
 
 
 
 
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  השבוע
מתחילת
השנה
ת"א בלוטק-50
0.4%-
1.7%
ת"א בנקים
3.3%-
0.7%
ת"א נדל"ן-15
1.3%-
3.5%
 
מט"ח
 
השבוע
מתחילת
השנה
דולר/ש"ח
0.5%-
0.3%-
אירו/ש"ח
0.2%
1.2%