סקירה שבועית: 10 – 14 בפברואר 2013

 
 
סיכום שבוע המסחר:
10 14 בפברואר 2013
 
שבוע המסחר השני של פברואר 2013 בבורסה בתל-אביב הסתכם במגמה מעורבת שערים במדדי המניות המובילים.
הונפקו תעודות סל ראשונות על מדדי תל-בונד החדשים שהושקו אשתקד.
 
 
                                                                              
מדד ת"א-25
עלה השבוע ב-0.8% ומתחילת השנה עלה ב-3.0%.
 
מדד ת"א-100
עלה השבוע ב-0.6% ומתחילת השנה עלה ב-3.6%.
הנפקת אג"ח ממשלתי
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1.6 מיליארד שקל.
סך הכול גייס האוצר 9.0  מיליארד שקל בהנפקת אג"ח מתחילת השנה.
 
הנפקת אג"ח חברות
שתי חברות גייסו השבוע 240 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לציבור.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי 7.3 מיליארד שקל באמצעות אג"ח.
 
הנפקת תעודות סל
השבוע הונפקו שתי תעודות סל ראשונות על כל אחד משני מדדי איגרות החוב שהושקו בפברואר 2012:
·         מדד תל-בונד צמודות – הכולל את איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן.
·         מדד תל-בונד צמודות-יתר – הכולל את כל איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המדד שאינן כלולות במדד תל-בונד 60.
 
 
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  השבוע
מתחילת
השנה
ת"א בלוטק-50
2.5%-
0.1%
ת"א בנקים
0.3%-
3.3%
ת"א נדל"ן-15
0.1%-
5.1%
 
מט"ח
 
השבוע
מתחילת
השנה
דולר/ש"ח
0.4%-
1.4%-
אירו/ש"ח
1.0%-
0.3%-