סקירה שבועית: 17 – 21 בפברואר 2013

 
 
סיכום שבוע המסחר:
17 – 21 בפברואר 2013
 
שבוע המסחר השלישי של פברואר 2013 בבורסה בתל-אביב התאפיין בשינויים קלים בכל מדדי המניות המובילים
 
 
                                                                              
מדד ת"א-25
ירד השבוע ב-0.2% ומתחילת השנה עלה ב-2.7%.
 
מדד ת"א-100
ירד השבוע ב-0.1% ומתחילת השנה עלה ב-3.5%.
 
מדד אג"ח חדש -
תל-בונד תשואות
המדד הושק ביום שני, 18 בפברואר, והוא כולל אג"ח בדירוג השקעה  (- BBB) עד (A). במדד 66 אג"ח חברות צמוד מדד, בריבית קבועה,
ושווי המדד כ-47 מיליארד שקל.
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1.6 מיליארד שקל.
סך הכול גייס האוצר 10.6  מיליארד שקל בהנפקת אג"ח מתחילת השנה.
 
מדד משולב
מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בינואר 2013 ב-0.2%, שיעור גבוה מזה שנרשם בחודשים הקודמים.
 
שיעור הצמיחה במשק
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה שהתמ"ג עלה ברבעון האחרון של שנת 2012 ב-2.5% (בערכים שנתיים) – השיעור הנמוך ביותר מאז הרבעון השלישי של 2009, כאשר מתחילת 2012 חלה ירידה רצופה בשיעור הצמיחה לרבעון.
 
מדד מחירים לצרכן
הלמ"ס פרסם שמדד המחירים לצרכן ירד ב-0.2% בינואר 2013, לאחר עלייה של כ-1.6% בכל שנת 2012.
 
 
 
 
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  השבוע
מתחילת
השנה
ת"א בלוטק-50
0.7%-
0.6%-
ת"א בנקים
0.1%-
3.2%
ת"א נדל"ן-15
0.4%
5.5%
 
מט"ח
 
השבוע
מתחילת
השנה
דולר/ש"ח
0.3%-
1.6%-
אירו/ש"ח
1.4%-            
  1.6%-