סיכום דו-שבועי של המסחר: 12 – 23 במאי 2013

 
סיכום דו-שבועי של המסחר:
12 – 23 במאי 2013
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים האחרונים הסתכם בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים
 
 
מדד ת"א-25
עלה בשבועיים האחרונים
ב-
1.0% ומתחילת השנה עלה ב-2.5%.
 
 
מדד ת"א-100
עלה בשבועיים האחרונים
ב-
1.4% ומתחילת השנה עלה ב-.4.0%.
 
 
 
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק בשבועיים האחרונים אג"ח, בבורסה
בתל-אביב, בשווי של 2.8 מיליארד שקל.
בסיכום מתחילת השנה גייס האוצר 27.6  מיליארד שקל בהנפקת אג"ח.
 
הנפקת אג"ח חברות
שבע חברות גייסו בשבועיים האחרונים כ-1.6 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח לציבור.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-15.2 מיליארד שקל באמצעות אג"ח. חברות הנדל"ן בלטו בגיוס 38% מהסכום.
הנפקת מניות
חמש חברות גייסו בשוק המניות בשבועיים האחרונים  כ-300 מיליון שקל.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-2.2 מיליארד שקל באמצעות מניות.
ריבית בנק ישראל
בנק ישראל הוריד את הריבית במשק, לראשונה השנה, ברבע אחוז לרמה של 1.5% החל ב-17 במאי 2013.
 
מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה ב-0.4%. בסיכום השליש של השנה עלה המדד ב-0.4%, לאחר עלייה בכ-1.6% בלבד בכל שנת 2012.
 
שיעור הצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על פיהם שיעור הצמיחה במשק הגיע לכ-2.8% (בערכים שנתיים) ברבעון הראשון של 2013, לעומת
כ-2.6% ברבעון הקודם
וכ-2.8% ברבעון השלישי של 2012.
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבועיים
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
2.9%
-1.6%
ת"א בנקים
-0.3%
1.2%
ת"א נדל"ן-15         
2.2%
13.9%
 
מט"ח
 
שבועיים
מתחילת השנה
דולר/ש"ח
4.0%
0.8%-
אירו/ש"ח
2.8%
3.1%-