סקירה שבועית: 2 – 6 ביוני 2013

 
סיכום שבועי של המסחר:
2 – 6 ביוני 2013
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של יוני הסתכם במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים
 
 
מדד ת"א-25
ירד השבוע ב-0.5% ומתחילת השנה עלה ב-3.3%.
 
 
מדד ת"א-100
ירד השבוע ב-0.6% ומתחילת השנה עלה ב-.5.0%.
 
 
 
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1.3 מיליארד שקל.
בסיכום מתחילת השנה גייס האוצר 30.2  מיליארד שקל בהנפקת אג"ח.
 
הנפקת אג"ח חברות
ארבע חברות גייסו השבוע
כ-0.7 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח לציבור.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-17.6 מיליארד שקל באמצעות אג"ח. חברות הנדל"ן בלטו בגיוס 40% מהסכום.
 
 
 
הנפקת תעודות סל
השבוע הונפקו 4 תעודות סל ראשונות  בשווי כולל של
כ-150   מיליון שקל על מדד איגרות החוב "תל-בונד תשואות" שהושק בפברואר 2013. המדד כולל 62 אג"ח חברות צמוד מדד בריבית קבועה בדירוג (
BBB-) עד (A). שווי המדד כ-44.4 מיליארד שקל.
 
משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם השבוע כי משקיעי חוץ רכשו מניות נטו, בבורסה בת"א, בסך כ-110 מיליון דולר באפריל ובסך כ-660 מיליון דולר בסיכום השליש הראשון של 2013.
כמו כן, משקיעי חוץ רכשו אג"ח ממשלתי נטו בבורסה בת"א בסך כ-430 מיליון דולר ומכרו מק"מ נטו, בסך כ-110 מיליון דולר, באפריל.
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבוע
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
2.1%-
1.8%-
ת"א בנקים
1.0%
4.7%
ת"א נדל"ן-15          
 0.6%
18.5%
 
מט"ח
 
שבוע
מתחילת השנה
דולר/ש"ח
0.9%-
2.3%-
אירו/ש"ח
0.3%-
2.7%-