סקירה שבועית: 30 ביוני – 4 ביולי 2013

 
סיכום שבועי של המסחר:
30  ביוני – 4 ביולי 2013
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של יולי הסתכם בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים
החל המסחר באופציות שבועיות על מדד ת"א-25
 
 
מדד ת"א-25
עלה השבוע ב-0.5% ומתחילת השנה עלה ב-0.8%.
 
 
מדד ת"א-100
עלה השבוע ב-0.6% ומתחילת השנה עלה ב-2.5%.
 
 
מדד ת"א-תקשורת
בלט השבוע בעלייה של
כ-
2.5% ומתחילת השנה עלה ב-13.2%.
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1.3 מיליארד שקל.
בסיכום מתחילת השנה גייס האוצר 35.9  מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, לעומת
כ-82.3 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
אופציות שבועיות וחוזים עתידיים שבועיים על מדד ת"א-25
אתמול, ב-3 ביולי, הושק המסחר באופציות שבועיות וחוזים עתידיים שבועיים על מדד ת"א-25.
האופציות השבועיות דומות במאפייניהן לאופציות החודשיות הקיימות.
משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם השבוע נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו מניות נטו, בבורסה בת"א, בסך כ-175 מיליון דולר במאי ובסך כ-830 מיליון דולר בסיכום מתחילת השנה, וזאת לאחר שבסיכום שנת 2012 רכשו מניות נטו בסך כ-410 מיליון דולר.
כמו כן, משקיעי חוץ מכרו אג"ח ממשלתי בסך כ-220 מיליון דולר במאי ובסיכום מתחילת השנה רכשו אג"ח ממשלתי בסך כ-400 מיליון דולר מתחילת השנה.
שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור האבטלה במשק מגיע לכ-6.9% במאי בדומה לחודש הקודם ולעומת כ-6.5% ברבעון הראשון של 2013.
 
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבוע
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
0.8%
3.3%-
ת"א בנקים
0.4%-
1.7%-
ת"א נדל"ן-15          
 1.0%
14.4%
 
מט"ח
 
שבוע
מתחילת השנה
דולר/ש"ח    
  0.4%
2.7%-
אירו/ש"ח
0.1%
4.0%-