סקירה שבועית: 4 – 8 באוגוסט 2013

 
סיכום שבועי של המסחר:
 4– 8 באוגוסט 2013
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של אוגוסט הסתכם בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים
"מנדלסון תשתיות" גייסה 75 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה
 
 
מדד ת"א-25
ירד השבוע ב-0.4% ומתחילת השנה עלה ב-1.5%.
 
מדד ת"א-100
ירד השבוע ב-0.1% ומתחילת השנה עלה ב-4.6%.
 
מדד ת"א-ביומד
בלט השבוע בעלייה של
כ-
3.3% ומתחילת השנה עלה בכ-16.5%.
 
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1.4 מיליארד שקל.
בסיכום מתחילת השנה גייס האוצר 42.2 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, לעומת
כ-82.3 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
הנפקת מניות
חברת מנדלסון תשתיות העוסקת במסחר ובייצור של מוצרים בתחום הובלת זורמים ביצעה הנפקה ראשונה של מניות בתל-אביב וגייסה 75 מיליון שקל. מניות החברה יצורפו במסגרת המסלול המהיר למדד יתר-50, החל
ב- 25.8.2013
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-3.9 מיליארד שקל באמצעות מניות. לעומת כ-3.4 מיליארד שקל שגויסו בכל שנת 2012.
הנפקת אג"ח חברות
ארבע חברות, ביניהן שלוש חברות נדל"ן, גייסו השבוע
כ-580 מיליון שקל בהנפקת אג"ח.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-22.5 מיליארד שקל באמצעות אג"ח. חברות הנדל"ן בלטו בגיוס 44% מהסכום.
משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם השבוע נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו מניות נטו, בבורסה בת"א, בסך כ-80 מיליון דולר ביוני ובסך כ-915 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013, וזאת לאחר שבסיכום שנת 2012 רכשו מניות נטו בסך
כ-410 מיליון דולר.
 
כמו כן, משקיעי חוץ מכרו אג"ח ממשלתי בסך כ-370 מיליון דולר ביוני ובסך כ-30 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013, ומכרו מק"מ נטו, בבורסה בת"א, בסך כ-20 מיליון דולר ביוני וכ-310 מיליון דולר מתחילת השנה.
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבוע
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
1.1%-
0.2%
ת"א בנקים
0.5%
1.8%
ת"א נדל"ן-15         
 0.3%-
19.0%
 
מט"ח
 
שבוע
מתחילת השנה
דולר/ש"ח    
  1.1%-
5.2%-
אירו/ש"ח
0.0%
3.9%-