סקירה שבועית: 18 - 22 באוגוסט 2013

 
סיכום שבועי של המסחר:
 1822 באוגוסט 2013
 
חברת  הביומד "אופקו" ביצעה רישום כפול, החלה להסחר בתל-אביב וצפוייה להצטרף באוקטובר למדדי ת"א-25 ובלוטק-50.
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של אוגוסט הסתכם במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים
 
 
מדד ת"א-25
ירד השבוע ב-0.3% ומתחילת השנה עלה ב-1.3%.
 
מדד ת"א-100
ירד השבוע ב-0.4% ומתחילת השנה עלה ב-4.4%.
 
מדד ת"א-ביומד
בלט השבוע בעלייה של
כ-
4.2% ומתחילת השנה עלה בכ-24%.
 
רישום כפול
חברת אופקו  שמניותיה נסחרות בבורסת NYSE ביצעה רישום כפול של מניותיה  בתל-אביב החל ב-21 באוגוסט. אופקו  הינה חברה אמריקנית המשקיעה בחברות מחקר ופיתוח בתחומי הביו-פארמה והדיאגנוסטיקה.
מניות החברה ששווין כ-10.6 מיליארד שקל, צפויות להצטרף באוקטובר במסגרת "המסלול המהיר" למדדי ת"א-25 ות"א
בלוטק- 50.
הנפקת אג"ח חברות
שלוש חברות נדל"ן גייסו השבוע כ-220 מיליון שקל בהנפקות אג"ח.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-23.4 מיליארד שקל באמצעות אג"ח. חברות הנדל"ן בלטו בגיוס 43% מהסכום.
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1.4 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר 45.1 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, לעומת כ-82.3 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
שיעור הצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על פיהם שיעור הצמיחה במשק הגיע לכ-5.1% (בערכים שנתיים) ברבעון השני של 2013, לעומת כ-2.7% ברבעון הקודם וכ-3.1% ברבעון האחרון של 2012.
מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן לחודש יולי עלה ב-0.3%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.6%, בדומה לשיעור העלייה של המדד בכל שנת 2012.
מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק בחודש יולי עלה ב-0.2%. ההאצה בקצב עליית המדד בחודשים האחרונים, תוך עדכונים לאחור במדד, נובעת בעיקר מההאצה בקצב גידולו של התוצר העסקי ברביע השני של השנה.
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבוע
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
2.3%
2.9%
ת"א בנקים
1.0%
0.8%
ת"א נדל"ן-15         
 0.9%-
18.2%
 
מט"ח
 
שבוע
מתחילת השנה
דולר/ש"ח    
  0.7%
3.9%-
אירו/ש"ח
0.5%
3.0%-