סיכום דו-שבועי של המסחר: 1 – 12 בספטמבר 2013

 
סיכום דו-שבועי של המסחר:
 112 בספטמבר 2013
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים הראשונים של ספטמבר הסתכם במגמה מעורבת במדדי המניות
שלוש חברות גייסו כ-2.3 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח
 
 
מדד ת"א-25
עלה בשבועיים האחרונים
ב-
2.1% ומתחילת השנה ירד ב-1.5%.
 
מדד ת"א-100
עלה בשבועיים האחרונים
ב-
1.2% ומתחילת השנה עלה ב-4.3%.
 
 
הנפקת אג"ח חברות
בנק "מזרחי טפחות" ביצע הנפקת אג"ח בסך כ-1.5 מיליארד שקל, ושתי חברות נדל"ן ביצעו הנפקות אג"ח בסכום כולל של כ-0.8 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-26.7 מיליארד שקל באמצעות אג"ח. חברות הנדל"ן בלטו בגיוס 45% מהסכום.
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק בשבועיים האחרונים אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 2.4 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר 48.4 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, לעומת כ-82.3 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
תעודות סל
בשבועיים האחרונים הונפקו 11 סדרות של תעודות סל, מהן  8 תעודות ממונפות עם איזון חודשי על מדד ת"א-25 ומדדי מניות בינלאומיים, שהונפקו לראשונה מאז שינוי הנחיות הבורסה בנושא.
משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם השבוע נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו מניות נטו, בבורסה בת"א, בסך כ-320 מיליון דולר ביולי ובסך כ-1.3 מיליארד דולר מתחילת 2013, וזאת לאחר שבסיכום שנת 2012 רכשו מניות נטו בסך כ-410 מיליון דולר.
כמו כן, משקיעי חוץ מכרו אג"ח ממשלתי בסך כ-310 מיליון דולר ביולי ובסך כ-340 מיליון דולר מתחילת 2013, ומכרו מק"מ נטו, בבורסה בת"א, בסך כ-310 מיליון דולר מתחילת השנה.
שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור האבטלה במשק ביולי הינו 6.3% לעומת 6.7% ביוני, ובממוצע במחצית הראשונה של 2013.
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבועיים
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
1.1%-
2.0%
ת"א בנקים
3.0%
2.2%
ת"א נדל"ן-15         
 0.1%-
15.5%
 
מט"ח
 
שבועיים
מתחילת השנה
דולר/ש"ח    
  1.4%-
4.5%-
אירו/ש"ח
1.0%-
3.7%-