סיכום דו-שבועי של המסחר: 15 – 24 בספטמבר 2013

 
סיכום דו-שבועי של המסחר:
 1524 בספטמבר 2013
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים האחרונים – 6 ימי מסחר בעקבות חופשות החגים -  הסתכם בעליות שערים בכל מדדי המניות
 
 
מדד ת"א-25
עלה בשבועיים האחרונים
ב-
4.5% ומתחילת השנה עלה  ב-6.0%.
 
מדד ת"א-100
עלה בשבועיים האחרונים
ב-
3.8% ומתחילת השנה עלה ב-8.3%.
 
 
הנפקת אג"ח חברות
שתי חברות ביצעו בשבועיים האחרונים הנפקות אג"ח בסכום כולל של כ-260 מיליון שקל.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-27.1 מיליארד שקל באמצעות אג"ח. חברות הנדל"ן בלטו בגיוס 45% מהסכום.
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק בשבועיים האחרונים אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1.4 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר 49.8 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, לעומת כ-82.3 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
 
ריבית בנק ישראל
בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, בפעם השלישית השנה ולאחר שלושה חודשים בהם היא נותרה ללא שינוי, לרמה של 1.0% באוקטובר 2013.
מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב-0.2%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן
ב-1.8%, גבוה במעט משיעור העלייה של המדד בכל שנת 2012.
שיעור הצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על פיהם שיעור הצמיחה במשק הגיע לכ-3.3% (בערכים שנתיים) במחצית הראשונה של 2013, לעומת
כ-3.5% במחצית הקודמת
וכ-3.2% במחצית הראשונה של 2012.
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבועיים
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
2.1%
4.2%
ת"א בנקים
3.9%
6.2%
ת"א נדל"ן-15         
 3.4%
19.4%
 
מט"ח
 
שבועיים
מתחילת השנה
דולר/ש"ח    
  1.1%-
5.5%-
אירו/ש"ח
0.6%
3.2%-