סקירה שבועית: 29 בספטמבר – 3 באוקטובר 2013

 
סיכום שבועי של המסחר:
 29בספטמבר – 3 באוקטובר 2013
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר האחרון  הסתכם במגמה מעורבת במדדי המניות
 
 
מדד ת"א-25
נותר כמעט ללא שנוי ועלה השבוע ב-0.1% ומתחילת השנה עלה ב-6.1%.
 
מדד ת"א-100
נותר כמעט ללא שינוי ועלה השבוע ב-0.1% ומתחילת השנה עלה ב-8.4%.
 
מדד ת"א-ביומד
בלט השבוע בעלייה של כ-4.5% ומתחילת השנה עלה ב-31%.
 
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1.4 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר 51.1 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, לעומת כ-82.3 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
 
תעודות סל
השבוע הונפקו 2 סדרות חדשות של תעודות סל על מדדי מניות בארה"ב.
תעודות אלה מתווספות ל-12 תעודות סל חדשות שהונפקו מתחילת ספטמבר.
שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור האבטלה במשק באוגוסט הינו 6.1%, לעומת 6.2% ביולי וכ-6.7% בממוצע במחצית הראשונה של 2013.
 
דירוג אשראי
חברת דירוג האשראי S&P אישררה את דירוג מדינת ישראל במטבע חוץ A+ ובמטבע מקומי A-1.
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבוע
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
2.1%
6.3%
ת"א בנקים
0.8%
7.0%
ת"א נדל"ן-15         
 1.5%-
17.6%
 
מט"ח
 
שבוע
מתחילת השנה
דולר/ש"ח    
  1.0%-
5.3%-
אירו/ש"ח
0.2%-
2.2%-