סקירה שבועית: 13 – 17 באוקטובר 2013

 
סיכום שבועי של המסחר:
 13– 17 באוקטובר 2013
 
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר השלישי של אוקטובר  
הסתכם במגמה  מעורבת במדדי המניות 
 
 
מדד ת"א-25
עלה השבוע ב-0.3% ומתחילת השנה עלה ב-9.4%.
 
מדד ת"א-100
עלה השבוע ב-0.4% ומתחילת השנה עלה ב-11.7%.
 
מדד ת"א-ביומד
עלה השבוע ב-5.0% ומתחילת השנה עלה ב-40.3%.
 
מדד ת"א-נפט וגז
ירד השבוע בכ-6.3% ומתחילת השנה עלה המדד ב-7.1%.
 
הנפקת אג"ח חברות
השבוע הונפקו  אג"ח לציבור בשווי 27 מיליון שקל.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-28.6 מיליארד שקל באמצעות אג"ח, לעומת כ-39.7 מיליארד שקל בכל שנת 2012. חברות הנדל"ן בלטו השנה בגיוס 44% מהסכום.
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1.4 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר 53.7 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, לעומת כ-82.3 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
 
מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר נותר ללא שינוי. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.8%, גבוה במעט משיעור העלייה של המדד בכל שנת 2012.
 
שיעור הצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע נתוני אומדן על פיהם שיעור הצמיחה במשק צפוי להגיע לכ-3.4% ב-2013 בדומה לשנה הקודמת, ולעומת כ-4.6% בשנת 2011.
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבוע
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
2.5%
9.8%
ת"א בנקים
0%
9.1%
ת"א נדל"ן-15         
 -0.8%
20.6%
 
מט"ח
 
שבוע
מתחילת השנה
דולר/ש"ח    
  0.3%-
5.3%-
אירו/ש"ח
0.2%
2.0%-