סקירה שבועית: 27 – 31 באוקטובר 2013

 
סיכום שבועי של המסחר:
 27– 31 באוקטובר 2013
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר האחרון של אוקטובר  
הסתכם במגמה  מעורבת במדדי המניות
נמשכים הגיוסים בשוקי המניות והאג"ח
הונפקו תעודות סל ראשונות על מדד אג"ח "תל-בונד צמודות-בנקים"
 
 
מדד ת"א-25
עלה השבוע ב-0.1% ומתחילת השנה עלה ב-8.7%.
 
מדד ת"א-100
ירד השבוע ב-0.3% ומתחילת השנה עלה ב-10.7%.
 
מדד ת"א-פיננסים
עלה השבוע ב-2.8% ומתחילת השנה עלה ב-16.7%.
 
מדד ת"א-טכנולוגיה
ירד השבוע בכ-4.5% ומתחילת השנה ירד המדד ב-1.6%.
 
הנפקת מניות
שלוש חברות הייטק, בראשן חברת הקלינטק אנלייט, גייסו השבוע בשוק המניות כ-28.5 מיליון שקל בהנפקות לציבור.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-5.1 מיליארד שקל באמצעות מניות. לעומת כ-3.4 מיליארד שקל שגויסו בכל שנת 2012.
הנפקת אג"ח חברות
השבוע בוצעו חמש הנפקות אג"ח לציבור, ע"י חברות נדל"ן, במסגרתן גויסו כ-1.1 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-30.5 מיליארד שקל באמצעות אג"ח, לעומת כ-39.7 מיליארד שקל בכל שנת 2012. חברות הנדל"ן בלטו השנה בגיוס 46% מהסכום.
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1.3 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר 56.6 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, לעומת כ-82.3 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
הנפקת תעודות סל
השבוע הונפקו שלוש סדרות של תעודות סל ראשונות על מדד איגרות החוב "תל-בונד צמודות-בנקים" שהושק בפברואר 2012.
מדד תל-בונד צמודות-בנקים כולל את איגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן שהנפיקו בנקים.
 
ריבית בנק ישראל
בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 1.0% בנובמבר 2013.
 
רישום כפול
מניות חברת הקלינטק אלומיי קפיטל  שנסחרות בבורסת NYSE-MKT החלו להיסחר בתחילת השבוע גם בתל-אביב.
מניות החברה יצורפו למדדי ת"א בלוטק-50, ת"א-טכנולוגיה ות"א יתר-50 במסגרת "המסלול המהיר" ב-17 בנובמבר.
 
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבוע
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
4.6%-
3.4%
ת"א בנקים
2.7%
12.3%
ת"א נדל"ן-15         
 1.0%
22.2%
 
מט"ח
 
שבוע
מתחילת השנה
דולר/ש"ח    
  0.2%-
5.7%-
אירו/ש"ח
1.4%-
2.4%-