סקירה שבועית: 3 – 7 בנובמבר 2013

 
סיכום שבועי של המסחר:
 37 בנובמבר 2013
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר הראשון של נובמבר
הסתכם בעליות שערים במרבית מדדי המניות
נמשכים הגיוסים בשוקי המניות והאג"ח 
 
 
מדד ת"א-25
עלה השבוע ב-1.7% ומתחילת השנה עלה ב-10.5%.
 
מדד ת"א-100
ירד השבוע ב-2.1% ומתחילת השנה עלה ב-13.1%.
 
מדד ת"א-תקשורת
עלה השבוע ב-4.4% ומתחילת השנה עלה ב-54%.
 
הנפקת אג"ח מדינה משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1.4 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר כ-57.9 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, לעומת כ-82.3 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
 
הנפקת מניות
שלוש חברות גייסו השבוע בשוק המניות כ-85 מיליון שקל בהנפקות לציבור.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-5.2 מיליארד שקל באמצעות מניות. לעומת כ-3.4 מיליארד שקל שגויסו בכל שנת 2012.
הנפקת אג"ח חברות
השבוע בוצעו ארבע הנפקות אג"ח לציבור, ע"י חברות נדל"ן, בראשן "אשטרום נכסים", במסגרתן גויסו כ-360 מיליון שקל.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-31.5 מיליארד שקל באמצעות אג"ח, לעומת כ-39.7 מיליארד שקל בכל שנת 2012. חברות הנדל"ן בלטו השנה בגיוס 47% מהסכום.
 
משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם השבוע נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו מניות נטו, בבורסה בת"א, בסך כ-120 מיליון דולר בספטמבר, ובסך כ-1.3 מיליארד דולר מתחילת 2013, וזאת לאחר שבסיכום שנת 2012 רכשו מניות נטו בסך כ-410 מיליון דולר.
 
כמו כן, משקיעי חוץ מימשו אג"ח ממשלתי שהגיע לפדיון ("שחר" 3 שנים) בסך כ-1.5 מיליארד דולר בספטמבר, ומימשו אג"ח ממשלתי ,נטו, בסך כ-2.3 מיליארד דולר מתחילת 2013.
משקיעי חוץ מכרו מק"מ נטו, בבורסה בת"א, בסך כ-310 מיליון דולר מתחילת השנה.
 
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבוע
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
1.9%
5.4%
ת"א בנקים
0.1%-
12.2%
ת"א נדל"ן-15         
 2.4%
25.2%
 
מט"ח
 
שבוע
מתחילת השנה
דולר/ש"ח    
  0.3%
5.3%-
אירו/ש"ח
0.3%
2.9%-