סקירה שבועית: 17 – 21 בנובמבר 2013

 
סיכום שבועי של המסחר:
 1721 בנובמבר 2013
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר השלישי של נובמבר
הסתכם במגמה מעורבת במדדי המניות
נמשכים הגיוסים בשוק איגרות החוב
 
 
מדד ת"א-25
עלה השבוע ב-2.2% ומתחילת השנה עלה ב-13.4%.
 
מדד ת"א-100
עלה השבוע ב-1.7% ומתחילת השנה עלה ב-15.6%.
 
 
הנפקת אג"ח חברות
השבוע בוצעו שתי הנפקות אג"ח לציבור ע"י חברות נדל"ן, במסגרתן גויסו כ-142 מיליון שקל.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-31.8 מיליארד שקל באמצעות אג"ח, לעומת כ-39.7 מיליארד שקל בכל שנת 2012. חברות הנדל"ן בלטו השנה בגיוס 47% מהסכום.
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1.5 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר 60.8 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, לעומת כ-82.3 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
 
שיעור הצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על פיהם שיעור הצמיחה במשק הגיע לכ-2.2% (בערכים שנתיים) ברבעון השלישי של 2013, לעומת כ-4.6% ברבעון השני וכ-2.6% ברבעון הראשון של 2013.
מדד המחירים לצרכן
נתון נוסף שפרסם הלמ"ס הינו עליית מדד המחירים לצרכן
ב-0.3% בחודש אוקטובר. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.1%, לאחר עלייה ב-1.6% בכל שנת 2012.
מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק בחודש אוקטובר עלה ב-0.2%. קצב עליית המדד בחודשים האחרונים, מבטא צמיחה מתונה אך יציבה.
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבוע
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
0.4%-
4.7%
ת"א בנקים
2.0%
14.4%
ת"א נדל"ן-15         
 1.0%-
23.3%
 
מט"ח
 
שבוע
מתחילת השנה
דולר/ש"ח    
  1.4%
4.4%-
אירו/ש"ח
1.5%
2.3%-