סיכום שבועי של המסחר: 24 – 28 בנובמבר 2013

 
סיכום שבועי של המסחר:  
24 – 28 בנובמבר 2013
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר האחרון של נובמבר
הסתכם בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים
חברת הביומד אבוג'ן הנפיקה מניות בארה"ב והחלה להסחר בבורסת
ה-
NYSE
 
 
מדד ת"א-25
עלה השבוע ב-1.0% ומתחילת השנה עלה ב-14.6%.
 
מדד ת"א-100
עלה השבוע ב-0.5% ומתחילת השנה עלה ב-16.2%.
 
מדד ת"א-בנקים
עלה השבוע ב-2.9% ומתחילת השנה עלה ב-17.7%.
 
 
 
חברה דואלית
חברת הביומד אבוג'ן הנפיקה מניות לציבור בארה"ב  בשווי של כ-303 מיליון שקל ורשמה את מניותיה למסחר בבורסת ה-.NYSE כיום נסחרות בת"א 44 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב, ובנוסף 6 חברות שמניותיהן נסחרות גם באירופה.
 
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1.5 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר 62.3 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, לעומת כ-82.3 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
 
ריבית בנק ישראל
בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 1.0% בדצמבר 2013.
 
שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור האבטלה במשק באוקטובר הינו 5.9%, לעומת 6.0% בספטמבר
וכ-6.5% בממוצע מתחילת 2013.
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבוע
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
0.1%
4.8%
ת"א בנקים
2.9%
17.7%
ת"א נדל"ן-15         
 0.7%
24.2%
 
מט"ח
 
שבוע
מתחילת השנה
דולר/ש"ח    
  0.7%-
5.3%-
אירו/ש"ח
0.0%
2.4%-