סקירה שבועית: 8 – 12 בדצמבר 2013

 
סיכום שבועי של המסחר:
 8 12 בדצמבר 2013
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר השני של דצמבר הסתכם בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים נמשכים גיוסי הון בשוק איגרות החוב
 
 
מדד ת"א-25
ירד השבוע ב-3.0% ומתחילת השנה עלה ב-11.9%.
 
מדד ת"א-100
ירד השבוע ב-2.8% ומתחילת השנה עלה ב-13.1%.
 
מדד ת"א-נפט וגז
ירד השבוע ב-6.3% ומתחילת השנה עלה בכ-7.2%.
 
מדד ת"א-ביומד
עלה השבוע ב-2.4% ומתחילת השנה עלה ב-28%.
 
 
הנפקת אג"ח חברות
השבוע בוצעו שלוש הנפקות אג"ח לציבור ע"י חברות הנדל"ן במסגרתן גויסו כ-0.5 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-33.8 מיליארד שקל באמצעות אג"ח, לעומת כ-39.7 מיליארד שקל בכל שנת 2012. חברות הנדל"ן בלטו השנה בגיוס 48% מהסכום.
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 1 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר 64.1 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, לעומת כ-82.3 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
 
משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם השבוע נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו מניות נטו, בבורסה בת"א, בסך כ-60 מיליון דולר באוקטובר, ובסך כ-1.3 מיליארד דולר מתחילת 2013, וזאת לאחר שבסיכום שנת 2012 רכשו מניות נטו בסך כ-410 מיליון דולר.
 
כמו כן, משקיעי חוץ רכשו אג"ח ממשלתי בסך כ-150 מיליון דולר באוקטובר. בסיכום מתחילת 2013 מכרו משקיעי חוץ נטו אג"ח ממשלתי בסך כ-2.1 מיליארד דולר ומק"מ נטו בסך כ-310 מיליון דולר נטו.
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבוע
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
0.8%-
4.3%
ת"א בנקים
3.4%-
13.0%
ת"א נדל"ן-15         
 2.6%-
20.3%
 
מט"ח
 
שבוע
מתחילת השנה
דולר/ש"ח    
  0.3%-
6.1%-
אירו/ש"ח
0.6%
1.8%-