סקירה שבועית: 15 – 19 בדצמבר 2013

 
סיכום שבועי של המסחר:
 1519 בדצמבר 2013
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר השלישי של דצמבר
הסתכם במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים
נמשכים הגיוסים בשוק איגרות החוב
 
 
מדד ת"א-25
ירד השבוע ב-0.3% ומתחילת השנה עלה ב-11.6%.
 
מדד ת"א-100
עלה השבוע ב-0.8% ומתחילת השנה עלה ב-14.0%.
 
מדד ת"א-ביטוח
עלה השבוע ב-4.0% ומתחילת השנה עלה בכ-25%.
 
מדד ת"א-תקשורת
ירד השבוע ב-1.4% ומתחילת השנה עלה בכ-50%.
 
הנפקת אג"ח חברות
השבוע בוצעו שתי הנפקות אג"ח לציבור, במסגרתן גויסו  כ-1.1 מיליארד שקל. כ-0.6 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י אלקו החזקות.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-34.9 מיליארד שקל באמצעות אג"ח, לעומת כ-39.7 מיליארד שקל בכל שנת 2012. חברות הנדל"ן בלטו השנה בגיוס 48% מהסכום.
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 0.9 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר 65.0 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, לעומת כ-82.3 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
הנפקת תעודות סל
השבוע הונפקו 10 סדרות של תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים.
שינוי בהרכב מדד ת"א-25
במסגרת העדכון החצי-שנתי של מדדי הבורסה, מניית "בזן-בתי הזיקוק" נגרעה מהמדד, ביום א' ה-15 בדצמבר 2013.
מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר ירד ב-0.4%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.7%, לאחר עלייה בכ-1.6% בכל שנת 2012.
 
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבוע
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
2.0%
6.4%
ת"א בנקים
1.0%
14.2%
ת"א נדל"ן-15         
 1.3%
21.9%
 
מט"ח
 
שבוע
מתחילת השנה
דולר/ש"ח    
  0.3%
5.9%-
אירו/ש"ח
0.3%-
2.3%-