סקירה שבועית: 22 – 26 בדצמבר 2013

 
סיכום שבועי של המסחר:
 2226 בדצמבר 2013
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר הרביעי של דצמבר  הסתכם בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים נמשכים הגיוסים בשוקי המניות ואיגרות החוב
 
 
מדד ת"א-25
עלה השבוע ב-0.8% ומתחילת השנה עלה ב-12.5%.
 
מדד ת"א-100
עלה השבוע ב-1.1% ומתחילת השנה עלה ב-15.2%.
 
מדד ת"א-טכנולוגיה
עלה השבוע ב-3.9% ומתחילת השנה עלה בכ-6.6%.
 
הנפקת מניות
בתי זיקוק גייסה  השבוע בשוק המניות כ-0.5 מיליארד שקל בהנפקת זכויות.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-6.1 מיליארד שקל באמצעות מניות. לעומת כ-3.4 מיליארד שקל שגויסו בכל שנת 2012.
הנפקת אג"ח חברות
השבוע בוצעו שלוש הנפקות אג"ח לציבור, במסגרתן גויסו
כ-0.6 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-35.6 מיליארד שקל באמצעות אג"ח, לעומת כ-39.7 מיליארד שקל בכל שנת 2012. חברות הנדל"ן בלטו השנה בגיוס 47% מהסכום.
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של 0.8 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר 65.8 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, לעומת כ-82.3 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
 
ריבית בנק ישראל
בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 1.0% בינואר 2014, חודש רביעי ברציפות.
מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק בחודש נובמבר עלה ב-0.2%.
תחזית הצמיחה של המשק
בנק ישראל פרסם השבוע תחזית מקרו כלכלית לפיה שיעור הצמיחה במשק צפוי להגיע לכ-3.5% בשנת 2013, ו-3.3%-3.2% בשנים 2015-2014.
 
 
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  שבוע
מתחילת השנה
ת"א בלוטק-50
2.6%
9.1%
ת"א בנקים
2.5%
17.0%
ת"א נדל"ן-15         
 2.0%
24.3%
 
מט"ח
 
שבוע
מתחילת השנה
דולר/ש"ח    
  0.7%-
6.5%-
אירו/ש"ח
0.3%-
2.8%-