שוק הנגזרים

מאפייני נגזרים על מדד ת"א-35

אופציות

 
חודשיות
שבועיות
תאריך השקה
אוגוסט 1993
יולי 2013
מועדי המסחר
לפרטים, לחץ כאן.
לפרטים, לחץ כאן.
נכס הבסיס
מדד ת"א-35
מדד ת"א-35
גודל החוזה
המדד בנקודות כפול 100 ש"ח
המדד בנקודות כפול 100 ש"ח
מועדי המימוש
מדי חודש
מדי שבוע
אורך חיי האופציות
בכל חודש נפתחת סדרה חדשה של אופציות לתקופה של 3 חודשים. לכן, בכל נקודת זמן קיימות 3 סדרות של אופציות.
מדי יום ה' נפתחת סדרה חדשה של אופציות למשך שבועיים, למעט יום ה' הקודם בשבועיים ליום פקיעת הנגזרים החודשיים. בדרך כלל, יסחרו שתי סדרות שבועיות במקביל.
ציטוטי מחירים
בשקלים
בשקלים
מרווחי ציטוטים
עד 20 ש"ח – במדרגות של 1 ש"ח
מעל 20 ש"ח ועד 100 ש"ח – במדרגות של 2 ש"ח
מעל 100 ש"ח ועד 200 ש"ח – במדרגות של 5 ש"ח
מעל 200 ש"ח – במדרגות של 10 ש"ח
עד 20 ש"ח – במדרגות של 1 ש"ח
מעל 20 ש"ח ועד 100 ש"ח – במדרגות של 2 ש"ח
מעל 100 ש"ח ועד 200 ש"ח – במדרגות של 5 ש"ח
מעל 200 ש"ח – במדרגות של 10 ש"ח
מחירי מימוש
המרווח במחיר המימוש בין אופציה אחת לאופציה הסמוכה לה הינו כמפורט להלן:
  • כאשר מחיר המימוש של האופציה הוא מתחת ל-1000, המרווח בין מחירי המימוש הוא 10 ש"ח.
  • כאשר מחיר המימוש של האופציה הוא מעל 1000, המרווח בין מחירי המימוש הוא 20 ש"ח.
החל מ-8 שבועות לפני הפקיעה ייפתחו מחירי מימוש נוספים במרווחים של 10 ש"ח.
10 ש"ח
יום מסחר אחרון
יום רביעי שלפני יום שישי האחרון בחודש המימוש
יום רביעי
מדד קובע למימוש
מחושב על פי מחירי הפתיחה של המניות הנכללות במדד ביום המסחר האחרון לפני תאריך המימוש (בד"כ יום חמישי).
מחושב על פי מחירי הפתיחה של המניות הנכללות במדד ביום המסחר האחרון לפני תאריך המימוש (בד"כ יום חמישי).
תאריך המימוש
יום שישי האחרון בחודש המימוש
כל יום שישי שאינו יום שישי האחרון בחודש המימוש
סוג האופציה
אירופית
אירופית
אופן המימוש
מימוש כספי. כל האופציות "בתוך הכסף" ממומשות באופן אוטומטי.
מימוש כספי. כל האופציות "בתוך הכסף" ממומשות באופן אוטומטי.
מגבלת פוזיציות
30,000
30,000
מגבלת תנודה יומית
אין
אין


 חוזים עתידיים

 
חודשיים
שבועיים
תאריך השקה
אוקטובר 1995
יולי 2013
מועדי המסחר
לפרטים, לחץ כאן.
לפרטים, לחץ כאן.
נכס הבסיס
מדד ת"א-35
מדד ת"א-35
גודל החוזה
המדד בנקודות כפול 100 ש"ח
המדד בנקודות כפול 100 ש"ח
מועדי הפקיעה
מדי חודש
מדי שבוע
אורך חיי החוזים
בכל חודש נפתחת סדרה חדשה של חוזים עתידיים לתקופה של 3 חודשים. לכן, בכל נקודת זמן קיימות 3 סדרות של חוזים עתידיים לטווחי זמן שונים.
מדי יום ה' נפתחת סדרה חדשה של חוזים עתידיים למשך שבועיים, למעט יום ה' הקודם בשבועיים ליום פקיעת הנגזרים החודשיים. בדרך כלל, יסחרו שתי סדרות שבועיות במקביל.
ציטוטי מחירים
בשקלים
בשקלים
מרווחי ציטוטים
10 ש"ח
10 ש"ח
יום מסחר אחרון
יום רביעי שלפני יום שישי האחרון בחודש הפקיעה
יום רביעי
מדד קובע לפקיעה
מחושב על פי מחירי הפתיחה של המניות הנכללות במדד, ביום המסחר האחרון שלפני תאריך הפקיעה (בד"כ יום חמישי).
מחושב על פי מחירי הפתיחה של המניות הנכללות במדד, ביום המסחר האחרון שלפני תאריך הפקיעה (בד"כ יום חמישי).
תאריך הפקיעה
יום שישי האחרון בחודש הפקיעה
יום שישי
אופן ההתחשבנות
כספי, מדי יום, בשיטת Mark To Market
כספי, מדי יום, בשיטת Mark To Market
מגבלת פוזיציות
30,000
30,000
מגבלת תנודה יומית
אין
אין