גיוס נטו בקרנות סל וקרנות נאמנות

 

גיוס נטו בקרנות סל

גיוס נטו בקרנות סל, שנת 2019
(במיליוני ש""ח)
שנה PDF XLS
2019 (113Kb) (13Kb)

גיוס נטו בקרנות נאמנות

גיוס נטו בקרנות נאמנות, לסוגיהן, 1999 עד השנה הנוכחית (במיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)